Kỹ năng mềm là kỹ năng thiết yếu làm hành trang cho trẻ bước vào đời . Đây là một tổ hợp các kỹ năng không thể thiếu khi giao tiếp xã hội.